Hírek

Coedu vizsga 2020 (rendkívüli félévi vizsga)

Tájékoztató a Coedu2 táv-vizsgákról előkészítéséről és lebonyolításáról

a  hallgatóknak

Hivatkozva a 7/2020 Tanulmányi szabályok kiegészítése, a tanévi időbeosztás módosítása, táv-vizsgáztatás kereteinek kialakítása c. rektori-kancellári körlevélre

a táv-coedu vizsga megfelel az "Írásbeli vagy számítógépes táv-vizsga folytonos felügyelettel” körlevél szerinti vizsgának. (7/2020 rektori-kancellári körlevél 1. melléklet)

https://kh.sze.hu/content/index/id/29292?fbclid=IwAR1ijYZlPOH7_JK6PrFDpMe9bkRtgfEYxbXPk1KiBhYBBu-gE5EAxt-WeUg

A vizsgaidőszak: 2020.05.11 – 07.11-ig tart

A kiírt vizsgákra jelentkezni lehet: 2020.05.04-től

 

Tisztelt Hallgatóink!

A Coedu vizsgákat a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat szerinti mennyiségben (kurzusra jelentkezett hallgatók 1,5-szerese) és gyakoriságban (minimum 4 alkalom) a Felnőttképzési Központ hirdeti meg a Neptun rendszerben.

Az egész vizsgaidőszakra tervezze meg vizsgarendjét, hogy élni tudjon a szabályok adta lehetőségekkel és vegye figyelembe azok korlátozásait is. Ugyanabban az időpontban kezdődően egyszerre nem jelentkezhet több vizsgára, a vizsgák a Neptun rendszerben kiírt időpontban kezdődnek.

 

A 2019/20/2 szemeszter rendkívüli vizsgaidőszak, melynek részletes szabályait és technikai feltételeit a 7/2020 körlevélben olvashatja.

A vizsga „Nem kontrollált vizsgahelyszínen folyik”.  A vizsgázó saját maga biztosít megfelelő környezetet a vizsgára.

  1. 1.       Belépés az azonosításra:

A vizsga ideje alatt a hallgatók folyamatos felügyelete a körlevélben megadott feltételekkel folyik. Ezt a felügyeletet a tantárgy oktatói látják el.

A hallgató az azonosításra köteles bejelentkezni az adott - a Neptun rendszerben kiírt vizsga - „Vizsga leírás” mezőben megadott linken (böngésző segítségével) egy virtuális vizsgaterembe (video chat szoba),  az oktatói felhívásra közreműködni az azonosításban.

A vizsga teljes ideje alatt a munkatársaink a  SzE-learning felületen a vizsgát felügyelik, technikai segítséget nyújtanak. A "Felnőttképzési Központ / Coedu vizsgák támogatása" kurzusban (https://szelearning.sze.hu/course/view.php?id=9222) érhetők el az általános információk és a "Coedu vizsgák című" fórumban feltehetik technikai kérdéseiket. Javasoljuk, hogy a vizsgaidőszak kezdete előtt a kurzust keressék fel, jelentkezzenek be a kurzusra (a kurzus szabadon felvehető minden hallgató számára, csak a SzE-learning oldalra szükséges eduID belépésre van szükség).

A vizsgán rendelkeznie kell:

-          a körlevél szerinti technikai feltételekkel

-          érvényes hallgatói kártyával (https://kartya.sze.hu/hallgatoi-kartya-igenylese-a-2019-20-tavaszi-felevben)

 

  1. 2.       Belépés a vizsgára

Böngésző indítás (támogatott: Google Chrome, Firefox, Opera)

http://coedu2.sze.hu/

Felhasználónév: ev-Neptun kód

Jelszó: születési év, hónap, nap (ÉÉÉÉHHNN)

 

  1. 3.       A vizsga alatt:

-          csak a megengedett segédeszközöket használhatja (a tematikában és az oktató utasításai szerint)

-          vezesse a https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/36610/m/439  helyen található válaszadó lapot, mely mellékszámításokra is alkalmas, és tegye el minden vizsgájáról (az oktató kérheti ennek feltöltését, elküldését egy általa szabályozott módon, a vizsgát követően), így marad egy saját bizonylata a vizsgáról. A vizsga kiértékelése a Coedu2 rendszerben rögzített válaszok alapján történik.

-          vizsga végén a válaszait a „Mehet” gombbal rögzíti, ezzel küldi be a feladatlapot

-          vizsga kiértékelése százalékban az „Elért eredmény” sorban (válaszadó lapra rögzítse)

-          vizsga bezárása „Kilépés, ablakok bezárása”

 

Minden szerdán az aktuális hét végi betelt coedus vizsgák hallgatói létszámát megemeljük.

Néhány fontosabb információ:

Egy félévben 3 vizsgajelentkezése lehet egy-egy tantárgyból.

Minden tantárgyból az első két vizsga ingyenes, a harmadik és minden azt követő vizsga IV díj (ismétlő vizsga) köteles, ennek teljesítése nélkül nem tud vizsgára jelentkezni (TVSZ).
Ugyanazon tárgyból történt korábbi félévek vizsgajelentkezései összeadódnak.

A 2012/13/1-től szerzett elégtelenek száma egy adott tárgyból nem haladhatja meg a 6-ot.

 

Eredményes vizsgákat kívánunk!

 

Felnőttképzési Központ

Némethné Farkas Kata

Központvezető

 

Kapják:

-          a coedu vizsgára kijelölt (*) kurzusok hallgatói és

-          e tárgyak oktatói

Tovább

Diplomakötés lehetőség online

Diplomakötés online megrendelés

 

1, A www. univgyor.hu oldalról töltse le a diplomakötéshez szükséges megrendelőlapot.

2, Töltse ki a szükséges személyes adatokkal, elérhetőségekkel.  

3, Írja be:   

  • fedőlap pontos feliratát, elhelyezkedését
  • gerinc feliratot
  • szükséges példányszámot. 

4, Kitöltve küldje vissza e-mailben a bolt@sze.hu e-mail címre, legkésőbb a leadási határidő előtt 5 munkanappal.

5, A dolgozatot kizárólag PDF formátumban küldje meg, vagy az e-mailben csatolva, vagy ha a mérete nem teszi lehetővé, akkor külön fájlküldő alkalmazással. Írja meg, hogy melyik oldalt kéri színes és melyik oldalt fekete nyomtatással.

6, Az e-mailbe feltétlen írja bele a leadás határidejét és azt a tanszéket/kari titkárságot, ahova a dolgozatot kéri leadni! A bekötött dolgozatot díjmentesen juttatjuk el a megadott helyre.

7, A nyomtatás és a kötés díját átutalással tudja kiegyenlíteni, az átutaláshoz díjbekérőt küldünk a szükséges adatokkal. A díjbekérőn történő összeg kiegyenlítése feltétele a szolgáltatás megkezdésének, ezért kérjük a díjbekérő kézhezvételét követően 24 órán belül gondoskodjon az átutalásról.

8, A diplomakötésről a számlát postán keresztül juttatjuk el a megadott lakcímre.

További információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

e-mail: bolt@sze.hu

telefon: 96/613-575

 

Tovább

Nyelvvizsga-követelményt érintő változások: elérhető az oklevéligénylő űrlap

„Idén nyelvvizsga nélkül is átvehető a diploma” – jelentette be a gazdasági akcióterv részeként dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter április 7-én. A rendelkezés minden olyan jelenlegi vagy volt hallgatóra vonatkozik, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, azaz azokra is, akik már befejezték a tanulmányaikat, de nem vehették át diplomájukat a nyelvvizsga-kötelezettség teljesítésének hiányában.

Tovább

Kialakították a táv-vizsgáztatás kereteit a SZE-n

A megváltozott feltételek miatt az Egyetem vezetése a Hallgatói Önkormányzattal egyeztetve a következő pontokban módosítja, egészíti ki átmenetileg a Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, a Doktori Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, valamint tanévi időbeosztását a 2019/2020 tanév tavaszi félévére vonatkozóan.

2019/20 tanév tavaszi félévi tanévi időbeosztásának változásai:

  • A vizsgaidőszak 07.11-ig tart.
  • A záróvizsgaidőszak vége is 07.11-re módosul, kivéve a jogász hallgatók számára, ahol 2020. 07. 25-ig tart.
  • A diplomaleadás határideje nem változik, viszont a belső konzulens véleménye alapján ezen ügykörben a különleges méltányosságból megadható két hetes határidő hosszabbítás mindenkinek automatikusan jár.

A vizsgáztatás módjáról és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) egyes szakaszainak kiegészítéséről szóló rektori-kancellári körlevelet itt találja teljes terjedelmében >>

 

Tovább

SZAKDOLGOZAT TÉMAKÖRI JAVASLATOK (2019/2020 tanév APÁCZAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS)

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia és Fejlesztő-differenciáló pedagógia területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hallgatói részére

Tovább

E-learning rendszer 2020/21 őszi félév

Tisztelt Hallgatóink!

 

A SzE-learning oktatási rendszer elindult!

 

Ebben a rendszerben az e-learning képzésben oktatott és/vagy vizsgáztatott tárgyakat, tananyagokat érheti el. Kérjük, ellenőrizze, hogy a felvett tárgyai között vannak-e e-learninges tantárgyak.

 

Ön a vizsgaközpont választásáról az iratkozási lapon nyilatkozhatott (tankör).

Ennek ellenőrzésére és módosítására a szorgalmi időszakban küldünk levelet, jelentősége – elsődlegesen - a jelenléti vizsgáztatásnál lesz.

 

Azok a hallgatók, akik először tanulnak e-learning rendszerben, a Proszeminárium nevű tárggyal kezdjék meg a tanulmányaikat. Ez a tantárgy felkészíti Önöket a keretrendszer használatára, segítséget nyújt a tananyagok feldolgozásának módszertanában.

 

Az e-learning oktatási formáról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:

http://fk.sze.hu/e-learning-oktatasi-forma  

 

Az e-learning rendszerben futó tárgyak többségéből nincs órarend szerinti tanóra, a felkészülés a rendszerben elérhető tananyag/tutor segítségével zajlik. A tárgyak egy részénél nyomtatott tananyag is rendelkezésre áll, melyet postán fog megkapni (önköltséges, nem nappali tagozatos, alapszakos hallgató).

 

Javasoljuk, hogy minél korábban csatlakozzon a rendszerhez.

 

Belépés a SzE-learning rendszerbe:

A felvett tantárgyainak e-learning tananyagai a https://szelearning.sze.hu/ oldalról, bejelentkezés után a SzE-learning (Moodle) keretrendszerben érhetőek el.

 

A rendszer az eduID segítségével azonosítja a felhasználókat, hallgatókat. Ezzel az azonosítóval lehet a többi egyetemi oldalra is bejelentkezni. Akinek még nincs eduID profilja, annak először be kell regisztrálnia.

eduID regisztráció: https://user.sze.hu/main/regisztracio

 

A SzE-learning (Moodle) kurzusaira történő beiratkoztatást a program 30 percenként végzi el a Neptun alapján, vagyis a tantárgyfelvételt követően (illetve a rendszerbe történő első belépés után) legkésőbb 30 perc múlva láthatóvá válik a tantárgy a SzE-learning rendszerben is.

 

A rendszer használatáról bővebben:

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35594/m/439

 

Általános segítség, információ kérés: e-support@sze.hu

 

 

Eredményes munkát, sikeres félévet kívánunk!

Felnőttképzési Központ munkatársai

Némethné Farkas Kata

Központvezető

 

Tovább

ÜGYFÉLFOGADÁS

Tisztelt Hallgatók!

A Felnőttképzési Központban a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Változásról értesítjük Önöket!

Megértésüket köszönve:

Felnőttképzési Központ munkatársai

Információk

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. szeptember 28.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. szeptember 30. - 2022. október 1.
Kutatók Éjszakája 2022. szeptember 30. 13:30 - 23:55
Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.