Képzéseink

Szakirányú képzéseink listája az alábbi helyen elérhető:

https://www.uni.sze.hu/jelentkezz-hozzank

 

INOK nyelvtanfolyam

online jelentkezési felület elérhető   ITT

 

TANFOLYAMOK:

Felnőttképzési nyilvántartási szám E-000896/2014 

Minőségpolitika

a 2013. évi LXXVII. tv. hatálya alá tartozó felnőttképzési és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységekre

 A Széchenyi István Egyetem az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenysége keretében a tudományközpontú felsőoktatási tevékenysége mellett elkötelezett a bármely képzési rendszerben megszerzett tudások magasabb szintű, gyakorlatorientált elsajátításának. Ennek érvényre juttatásában partnerének és vevőjének tekint minden tudásszerzésre motivált embert, aki valódi és a gyakorlati életben közvetlenül használható ismeretekkel és készségekkel kíván rendelkezni, munkaerőpiaci vagy jogi státuszától függetlenül.

Az általunk képviselt képzések tartalma közvetlenül épít az Egyetem belső és külső partnerek által biztosított személyi és tudásbázisára. Képzési kínálatunkkal az a törekvésünk, hogy azok partneri és kiegészítő szerepet képviseljenek az Egyetem felsőoktatási tevékenységével.

Potenciális vevőink igényeit formalizált, és az Egyetem által rendszeresen végzett piackutatási eljárások keretében tárjuk fel. A vevői igények megismerésében segítségünkre van a Diplomás Pályakövetési Rendszer továbbá az Egyetem stabil és erős kapcsolati tőkéje.

Felnőttképzési tevékenységünk értékközpontja az átadott tudás, a gyakorlatorientált tudásfejlesztés, e mellett az átadni kívánt tudás sajátosságainak figyelembe vétele mellett a személyek elvárásaira és életvitelére profilozott képzési szolgáltatás. Kiemelt küldetésünk az elektronikus képzési módszertan képviselete.

A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó eljárásaink és szabályrendszerünk kialakításában közvetlenül kapcsolódunk az Egyetem általános szabályzati rendszeréhez és fegyelméhez.

A felnőttképzési tevékenységben közreműködő munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, s az azok eléréséhez vezető utakat. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink folyamatos jobbá tétele és fejlesztése. Fejlődésük érdekében biztosítjuk a rendszeres továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket és szükségleteket.

Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ezért megbízóink és képzéseink résztvevőinek igényei, visszajelzései alapján folyamatosan változtatjuk, javítjuk tevékenységeinket.

A Széchenyi István Egyetem elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében folyamatosan követjük szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, intézményi szervezeti stratégiát, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.

 

Győr, 2016. március 31.

 

Engedélyhez kötött
 
 
 
Engedélyhez nem kötött 
 

Információk

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára