Szakdolgozat témaköri javaslatok (2018/2019/2 APÁCZAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS)

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia és Fejlesztő-differenciáló pedagógia területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hallgatói részére

 

 

Szakdolgozat témaköri javaslatok

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia és Fejlesztő-differenciáló pedagógia területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hallgatói részére

 

 1. Fejlesztő pedagógiai munka az óvodában
 2. Fejlesztő pedagógiai munka az iskolában
 3. A fejlesztő pedagógiai munka lehetőségei egyéb területeken
 4. BTMN-el küzdő gyermek az óvodában vagy az iskolában
 5. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének lehetőségei az óvodában vagy iskolában
 6. Esettanulmány egy tanulási zavart mutató gyermekről
 7. Esettanulmány egy magatartási zavart mutató gyermekről
 8. Az iskolaérettség/iskolaéretlenség kérdései
 9. Különböző fejlesztő programok alkalmazásának bemutatása
 10. Terápiás lehetőségek a fejlesztő munkában
 11. Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók az oktatásban
 12. Szakemberek együttműködési lehetőségei a fejlesztő pedagógiai munkában
 13. A differenciálás lehetőségei az alsó tagozatban
 14. Korszerű oktatási módszerek a differenciálás segítésére
 15. Olvasás-írás tanítási módszerek bemutatása, összehasonlítása fejlesztő pedagógiai szempontból
 16. Diszlexiás, diszgráfiás tanulók fejlesztő pedagógiai megsegítése
 17. Egyéni témaválasztás a konzulenssel való egyeztetéssel

A fenti javalatok csupán témakörök (nem végleges szakdolgozati címek!), ezen belül a hallgató a választott konzulenssel egyeztetve szűkítheti vagy bővítheti a témát.

Szakdolgozati témavezetők:

 1. Dr. Jászi Éva – szakfelelős, egyetemi docens jaszi.eva@sze.hu
 2. Lampert Bálint – tanársegéd  lampert.balint@sze.hu
 3. Rajtáné Szabó Zsuzsanna – óraadó rajtane.zsuzsa@sze.hu
 4. Szabóné Pongrácz Petra – tanársegéd pongracz.petra@sze.hu
 5. Külső oktató csak szakfelelősi egyeztetés után lehetséges!

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

SZEMÉLYES ügyfélfogadás ügyintézővel történt előzetes egyeztetés alapján http://fk.sze.hu/munkatarsak

Levelezős, távoktatásos alap- és mesterszakos hallgatók ügyfélfogadása a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendje szerint az Igazgatási épület földszintjén

http://to.sze.hu/kezdolap

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.