INOK tanfolyam jelentkezési lap

Neptun kód * 
Név  
Állandó lakcím  
Értesítési cím (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől)  
Telefonszám  
E-mail cím  
Nyelvtanfolyam * 
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a Széchenyi István Egyetem a jelen felvételi lapon megadott adataimat célhoz kötötten, a felvételi eljárással összefüggésben kezelje. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a jelentkezett képzésre nem nyerek felvételt, akkor a Széchenyi István Egyetem, mint adatkezelő, köteles az adatbázisból való törlésről gondoskodni. * * 
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az itt megadott adataim közül a nevemet és az e-mail címemet a Széchenyi István Egyetem határozatlan ideig abból a célból kezelje, hogy számomra a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos információkat küldjön. Jelen hozzájárulás visszavonásig érvényes, a visszavonást a Felnőttképzési Központ felé jelzett írásbeli kérelmével teheti meg. * 

Információk

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára