Tájékoztató tagozatváltó/ átvételt nyert hallgatók számára

Tisztelt Hallgató!

Az  átvételről szóló határozat külön értesítés nélkül hatályát veszti, ha a jelzett időszakban nem iratkozik be, és/vagy nem írja alá a Képzési szerződést.

BEIRATKOZÁS: Szakos ügyintézőjétől kap pontos információt az beiratkozás menetéről http://to.sze.hu/munkatarsak

A beiratkozáshoz legyen szíves elhozni:

- átvételi határozatát,

- 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást előző intézményétől,

- egy listát a felvenni kívánt tantárgyakról (tárgykóddal együtt) - mivel az első szemeszterben a tárgyfelvételt csak az ügyintézők tudják elvégezni a Neptunban,

- a Neptunban kitöltött Iratkozási lapot,

- a következő dokumentumok fénymásolatát: érettségi, nyelvvizsga bizonyítvány, diploma, személyigazolvány, lakcímkártya, taj kártya, adóigazolvány (amennyiben SZE nappali tagozatról nyert átvételt és ott már leadta azokat, nem kérjük őket újból), valamint

- 1 db fényképet.

Azokat a tárgyakat tudjuk felvenni a Neptunban, melyek meghirdetésre kerültek (lásd: Induló tantárgyak listája http://fk.sze.hu/downloadmanager/index/id/23/), illetve előtanulmányi követelményét már teljesítette. Az első félévben nincs lehetősége a korábban nem teljesített és ismételten felvenni kívánt tárgyak (cv-s kurzusok) felvételére.

Amennyiben korábbi tanulmányai során is a Neptun rendszerben kezelték adatait, Neptun kódját változatlanul használhatja.

Nappaliról átvett hallgató a Neptunban a bal felső sarokban tud a képzések között váltani.

Az iratkozási lap nyomtatása a Neptunból az alábbiak alapján történik:

1. lépés: Ügyintézés – Kérvények – Kitölthető kérvények – Iratkozási lap- levelezős, távoktatásos hallgatóknak (kiválasztás, kitöltés) – Kérvény leadása – Vissza

2. lépés: Ügyintézés – Kérvények – Leadott kérvények – Iratkozási lap- levelezős, távoktatásos hallgatóknak – Megtekint (sor végén „+” jel) – Megnyitás – OK – Fájl – Nyomtatás

Amennyiben bármely adat hiányzik a nyomtatott iratkozási lapon, a nyomtatást követően kézzel írja rá.

Széchenyi István Egyetem

Tanulmányi Osztály

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

SZEMÉLYES ügyfélfogadás ügyintézővel történt előzetes egyeztetés alapján http://fk.sze.hu/munkatarsak

Levelezős, távoktatásos alap- és mesterszakos hallgatók ügyfélfogadása a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendje szerint az Igazgatási épület földszintjén

http://to.sze.hu/kezdolap

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55