Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészítő szakmérnök

Képzés kezdete: 2017. április 1.
Képzés díja: 230.000,- Ft + ÁFA/félév + 50.000,- Ft + ÁFA záróvizsga díj
Jelentkezési határidő: 2017. március 20.

Ügyintéző: Bóna Henriett 96/503-410, e-mail: henriett@sze.hu

JELENTKEZÉS ITT!

A szakirányú továbbképzés megnevezése: 

Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészítő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 

A megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakmérnök

A szakirányú továbbképzés képzési terület: 

Műszaki képzési terület

A szakirányú továbbképzésbe történő felvétel feltétele:

a)      Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén:

 • közlekedésmérnök,
 • gépészmérnök,
 • mechatronikai mérnök,
 • járműmérnök,
 • villamosmérnök képzés.

továbbá

b)      a Közlekedésbiztonsági Szervezet által szervezett balesetvizsgálói tanfolyam elvégzése

A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév  

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mérnöki megközelítésben a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására mérnöki szempontok figyelembe vételével.

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: 

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására alapozva a megszerzett mérnöki ismereteikre, 
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, 
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására, 
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat, 
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, 
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére, 
 • Integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, balesetelemzés és értékelés területén, 
 • Állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására, a balesetvizsgálat területén végzendő feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására.
 • A bemeneti feltételként meghatározott balesetvizsgálati tanfolyami képzés közlekedési ágazat szerinti (vasúti, légi, vízi) szakmai tevékenységre. 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

 • Kreativitás, rugalmasság, 
 • Probléma felismerő és megoldó készség, 
 • Intuíció és módszeresség, 
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség, 
 • Információ feldolgozási képesség, 
 • Környezettel szembeni érzékenység, 
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Az e szakon végzettek – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képesek

 • A balesetvizsgálattal kapcsolatos folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • Az összetett, többféle vizsgálati módszer összekapcsolásával megvalósuló balesetvizsgálati és elemzési folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

Szakmai alapismeretek: 30 kredit 

Balesetvizsgálat folyamata

Biztonságirányítási rendszer és vizsgálata

Mentés, segélynyújtás

Rögzítetett adatok a balesetvizsgálatban

Balesetvizsgálat szempontjai

Ágazat specifikus események vizsgálata

Interjútechnika

Fotó-és videótechnika, Meteorológia

Orvos szakértői ismeretek

A balesetvizsgálat emberi tényezői

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági és humán alapismeretek: 11 kredit 

Szervezeti magatartás

Projektmenedzsment

Alkalmazott operációkutatás

Környezetvédelem

 

 

 

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 19 kredit 

Mérnöki anyagismeret

Gépszerkezettan

Üzemeltetés, fenntartás

Munkavédelem

Rendszerelemzés

Minőségügy

Közlekedéstervezés

 

 

 

 

 

 

 

A szakdolgozat kreditértéke:  0 kredit

A diploma kiadásának feltétele: a Közlekedésbiztonsági Szervezet által elfogadott, a hallgató kérelmére kiadott, közlekedési ágazat szerinti 3 éves gyakorlat igazolása 

Képzés kezdete: 2017. április 1.
Képzés díja: 230.000,- Ft + ÁFA/félév + 50.000,- Ft + ÁFA záróvizsga díj
Jelentkezési határidő: 2016. március 20.

 

http://felveteli.sze.hu/catview/documlist/id/12657/m/8306

Ügyfélfogadás

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

http://fk.sze.hu/munkatarsak

TELEFONOS ügyfélfogadási rend:

Kedd:

8.00-12.00

Szerda:

8.00-12.00

SZEMÉLYES ügyfélfogadás

Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 10:00-14:00


SZEMÉLYES ügyfélfogadási rend:

Tamása Tímea – Ig. ép. földszint

Horváth Barbara – Ig. ép. földszint

Varju Ildikó – Ig. ép. földszint

Bóna Henriett – Ig. ép. 104.

Jócsik-Silniczki Andrea - Ig. ép. 104.

Kovács Márta - Ig. ép. 104.

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna - Ig. ép. 104.

Mónusné Ági - Ig. ép. 104.

Wandraschekné Jakab Erzsébet - Ig. ép. 104.


   
   

Gyűjtőszámla

A Széchenyi István Egyetemen a hallgatói befizetések kezelésére használt gyűjtőszámla száma 2014. november 17-től megváltozik.

Az új gyűjtőszámla adatai:

Számlaszám:
10033001-01426706-01120008

Számlát vezető pénzintézet:
Magyar Államkincstár

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Elektronikus ZH nap 2017. március 29.
Elektronikus ZH nap 2017. március 31.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 31. 08:00 - 2017. április 1. 18:00

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!