Impera vizsgák 2022/23 őszi szemeszter

Tisztelt Hallgató!

 

Hivatkozva a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat vonatkozó rendelkezéseire, valamint a 2022. október 30-án megjelent,

energiafelhasználással kapcsolatos közleményre

 

Energiafelhasználás: a Széchenyi István Egyetem fenntartja normál működését (sze.hu)

 

melynek részét képez egy, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást célzó nyitvatartási rend, tájékoztatom, hogy a 2022/23 tanév

őszi félévében a következő napokon lesznek a levelezős/távos hallgatók e-learninges vizsgái:

 

  • 2022. december 09. (péntek) - Győr
  • 2022. december 16. (péntek) - Győr
  • 2023. január 13. (péntek) - Győr
  • 2023. január 20. (péntek) - Győr
  • 2023. január 27. (péntek) - Győr

 

Győrben mindkét tankör (Győr, Budapest) hallgatói vizsgázhatnak, Budapestre NEM szervezünk vizsgákat.

 

Az egyes tárgyakhoz tartozó vizsgaidőpontok később kerülnek kiírásra.

 

A vizsgák lebonyolításáról később küldünk részletes tájékoztatást a Neptun rendszeren keresztül. (Lásd. lejjebb!)

 

Tisztelettel:

Némethné Farkas Kata

központvezető

 

A vizsgaidőszak az Impera (elektronikus vizsgáztatási) rendszerben: 2022.12.09 – 2023.01.27-ig tart

Méltányossági vizsga időpontja: 2023.02.02.

A kiírt vizsgákra jelentkezni lehet: 2022.12.05-től

 

 

Tájékoztató az Impera* vizsgák előkészítéséről és lebonyolításáról  a hallgatóknak (Neptun üzenet 2022. november 23.)

 

Tisztelt Hallgatóink!

Az Impera vizsgákat a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat szerinti mennyiségben (kurzusra jelentkezett hallgatók 1,5-szerese) és gyakoriságban (minimum 4 alkalom) a Felnőttképzési Központ hirdeti meg a Neptun rendszerben.

Az egész vizsgaidőszakra tervezze meg vizsgarendjét, hogy élni tudjon a szabályok adta lehetőségekkel és vegye figyelembe azok korlátozásait is. A vizsgák a Neptun rendszerben kiírt időpontban kezdődnek.

 

Az Impera vizsga a Széchenyi István Egyetem erre a célra kijelölt, a Neptun rendszerben meghirdetett helyiségében zajlik. (Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 9026 Győr, Egyetem tér 1.)

Kérjük, hogy a vizsgára hozza magával a https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/36610/m/439 oldalon található válaszadó lapot a vizsgái számának megfelelő darabszámban

 

A vizsga menete:

Belépés az azonosításra:

A vizsgára belépni a kijelölt helyszínen kizárólag érvényes hallgatói kártyával lehet (https://kartya.sze.hu/hirek )

 

Belépés a vizsgára

Kattintson az Asztalon elhelyezett Impera – Beszámoló ikonra

Kattintson a Bejelentkezés gomb felső részére, majd

Adja meg Neptun kódját és jelszavát

Jelszó: születési év, hónap, nap (ÉÉÉÉHHNN)

Feladatlap lekérése: Beszámoló kiválasztása gomb felső része (sárga óra), és válassza ki a megírni kívánt vizsga tantárgyát

 

A vizsga alatt:

Csak a megengedett segédeszközöket használhatja (a tematikában és az oktató utasításai szerint)

Vezesse a válaszadó lapot, mely mellékszámításokra is alkalmas (ezt a vizsga végén a felügyelőknek le kell adni)

 

A vizsga kiértékelése:

A vizsga végén nyomja meg a Beadás gombot

A vizsga kiértékelése az Impera rendszerben rögzített válaszok alapján történik

Rögzítse az elért eredményt a válaszadó lapon, melyet dátummal és aláírással is lásson el

Jelentkezzen ki az Impera programból a Kijelentkezés gombbal

A válaszadó és jegyzetlapot adja le a vizsgafelügyelőknek

 

 Néhány fontosabb információ:

Egy félévben 3 alkalommal vizsgázhat egy-egy tantárgyból a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat szerint.

Minden tantárgyból az első két vizsga ingyenes, a harmadik és minden azt követő vizsga IV díj (ismétlő vizsga) köteles, ennek teljesítése nélkül nem tud vizsgára jelentkezni (TVSZ).
Ugyanazon tárgyból történt korábbi félévek vizsgajelentkezései összeadódnak.

A 2012/13/1-től szerzett elégtelenek száma egy adott tárgyból nem haladhatja meg a 6-ot.

 

Eredményes vizsgákat kívánunk!

 

Felnőttképzési Központ

Némethné Farkas Kata

Központvezető

 

Kapják:

a Impera vizsgára kijelölt (*) kurzusok hallgatói

ezen tárgyak oktatói

dékánok, tanszékvezetők

 

Impera*: a Széchenyi István Egyetem tulajdonában lévő vizsgarendszer (programról bővebben: https://impera.sze.hu/ )

 

 

Információk

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2023. május 30. 14:00 - 16:00
EDT ülés 2023. június 16.
Szenátusi Ülés 2023. június 26. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2023. július 1.