Záróvizsga jelentkezés 2016/17/2. félévben

TÁJÉKOZTATÓ LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSI TAGOZATON
ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZŐKNEK (KIVÉTEL JOGÁSZ/ÁPOLÓ KÉPZÉS HALLGATÓI)

ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK: 2017. június 21. - június 30. 

A ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSÁNAK UTOLSÓ NAPJA:
2017. május 15. (Neptunban)

A jelentkezésnek nem feltétele az abszolválás, a záróvizsgára bocsáthatóságnak természetesen igen.

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK, akik:

-     teljesítették vagy a vizsgaidőszakban teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése),

-     szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet teljesítették (akiknek az a mintatantervükben szerepel)

-     korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ.83.§(6),

-     diplomamunkájukat a megfelelő formátumban és mellékletekkel leadták az illetékes Tanszéken a Diplomamunka-készítési útmutató alapján, valamint az ezzel megegyező tartalmú elektronikus változatot feltöltötték a lib.sze.hu honlapra,

-     Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzus követelményeinek teljesítését TVSZ.77.§(5).

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS A DIPLOMAMUNKA FELADATOT KIADÓ ILLETÉKES TANSZÉKEN:

-     diplomamunka leadása az illetékes Tanszéken, legkésőbb a Tanszék által megadott határidőig,

-     a záróvizsgán való részvételi szándék bejelentése.

A záróvizsga napját az illetékes Tanszék adja meg a hallgatóknak!

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS, VALAMINT A JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSA A NEPTUNON KERESZTÜL:

!!! Első lépésben be kell jelentkezni a záróvizsga időszakra:

http://neptun.sze.hu – Hallgatói web bejelentkezés – Ügyintézés menüpont – Záróvizsga– Záróvizsga időszak


 

Jelentkezési

időszak neve

Záróvizsga

 időszak kezdete

Záróvizsga

időszak vége

ZV jelentkezési

 időszak kezdete

ZV jelentkezési

időszak vége

2016/17 nyári záróvizsga

2017.06.21.

2017.06.30.

2017.05.01. 06:00

2017.05.15. 23:59

2016/17 nyári záróvizsga (szakirányú továbbképzés)

2017.05.23

2017.06.30

2017.04.01  8:00:00

2017.05.16  23:59

 

!!! Második lépésben a szándék jelzése után az Ügyintézés menüben a Záróvizsga jelentkezési lap nyomtatvány értelemszerű kitöltése és Neptun rendszerben történő leadása.

ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTHATÓSÁG TOVÁBBI FELTÉTELEI:

-     Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen tartozása áll fenn az Egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is! Az Egyetemi Könyvtárból kölcsönzött példányokat legkésőbb a záróvizsga napjáig szíveskedjen visszavinni, és esetleges tartozását kiegyenlíteni.

-     A Neptun rendszerben kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen.*

-     A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes Tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun hallgatói információs rendszeren ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét (azon szakok esetében, ahol a mintatanterv szakmai gyakorlat teljesítését írja elő).*

*Amennyiben a Neptun rendszerben hiányosságot észlelnek, a tantárgyért felelős Tanszéken kell észrevételt tenni.

-     Diákigazolvány leadása

A diákigazolványt a Leszerelési lappal együtt a tanulmányi ügyintézőjéhez kell eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb a záróvizsga napjáig! Leadásáról a Leszerelési lapon (http://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/17424/m/6074) kell majd nyilatkozni. 

-     A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el. A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a SZE honlapján használatos felhasználónév és jelszó). https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek

Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiányossága van a fent felsoroltak közül!

Ügyfélfogadás

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

http://fk.sze.hu/munkatarsak

TELEFONOS ügyfélfogadási rend:

Kedd:

8.00-12.00

Szerda:

8.00-12.00

SZEMÉLYES ügyfélfogadás

Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 10:00-14:00


SZEMÉLYES ügyfélfogadási rend:

Tamása Tímea – Ig. ép. földszint

Horváth Barbara – Ig. ép. földszint

Varju Ildikó – Ig. ép. földszint

Bóna Henriett – Ig. ép. 104.

Jócsik-Silniczki Andrea - Ig. ép. 104.

Kovács Márta - Ig. ép. 104.

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna - Ig. ép. 104.

Mónusné Ági - Ig. ép. 104.

Wandraschekné Jakab Erzsébet - Ig. ép. 104.


   
   

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Diplomaátadó ünnepély - MK 2017. június 24. 14:00 - 15:00
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!