Záróvizsga jelentkezés 2016/17/1. félévben

TÁJÉKOZTATÓ LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSI TAGOZATON
ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZŐKNEK (KIVÉTEL JOGÁSZ/ÁPOLÓ KÉPZÉS HALLGATÓI)

ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK: 2017. január 25. - február 03. 

A NEPTUNBAN
A ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSÁNAK UTOLSÓ NAPJA:
2016. december 15.

A jelentkezésnek nem feltétele az abszolválás, a záróvizsgára bocsáthatóságnak természetesen igen.

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK, akik:

-     teljesítették vagy a vizsgaidőszakban teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése),

-     szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet teljesítették (akiknek az a mintatantervükben szerepel)

-     korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ.83.§(6),

-     diplomamunkájukat a megfelelő formátumban és mellékletekkel leadták az illetékes Tanszéken a Diplomamunka-készítési útmutató alapján, valamint az ezzel megegyező tartalmú elektronikus változatot feltöltötték a lib.sze.hu honlapra,

-     Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzus követelményeinek teljesítését TVSZ.77.§(5).

 ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS A DIPLOMAMUNKA FELADATOT KIADÓ ILLETÉKES TANSZÉKEN:

-     diplomamunka leadása az illetékes Tanszéken, legkésőbb a Tanszék által megadott határidőig,

-     a záróvizsgán való részvételi szándék bejelentése.

A záróvizsga napját az illetékes Tanszék adja meg a hallgatóknak!


ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS, VALAMINT A JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSA A NEPTUNON KERESZTÜL:

Első lépésben be kell jelentkezni a záróvizsga időszakra:

http://neptun.sze.hu – Hallgatói web bejelentkezés – Ügyintézés menüpont – Záróvizsga– Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak neve

Záróvizsga időszak kezdete

Záróvizsga időszak vége

ZV jelentkezési időszak kezdete

ZV jelentkezési időszak vége

2016/17 téli záróvizsga (eredeti SZE)

2017. 01. 25.

2017. 02. 03.

2016. 12. 05. 06:00

2016. 12. 15. 23:59

Második lépésben a szándék jelzése után a Kérelem nyomtatvány értelemszerű kitöltése.

ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTHATÓSÁG TOVÁBBI FELTÉTELEI:

-     Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen tartozása áll fenn az Egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is! Az Egyetemi Könyvtárból kölcsönzött példányokat legkésőbb a záróvizsga napjáig szíveskedjen visszavinni, és esetleges tartozását kiegyenlíteni.

-     A Neptun rendszerben kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen.*

-     A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes Tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun hallgatói információs rendszeren ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét (azon szakok esetében, ahol a mintatanterv szakmai gyakorlat teljesítését írja elő).*

*Amennyiben a Neptun rendszerben hiányosságot észlelnek, a tantárgyért felelős Tanszéken kell észrevételt tenni.

-     „Diákigazolványról nyilatkozat” leadása.

A diákigazolványt a Leszerelési lappal együtt a tanulmányi ügyintézőjéhez kell eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb a záróvizsga napjáig! Leadásáról a Leszerelési lapon (http://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/17424/m/6074) kell majd nyilatkozni. 

-     A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el. A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a SZE honlapján használatos felhasználónév és jelszó). https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek

Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiányossága van a fent felsoroltak közül!

Ügyfélfogadás

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

http://fk.sze.hu/munkatarsak

TELEFONOS ügyfélfogadási rend:

Kedd:

8.00-12.00

Szerda:

8.00-12.00

SZEMÉLYES ügyfélfogadás

Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 10:00-14:00


SZEMÉLYES ügyfélfogadási rend:

Tamása Tímea – Ig. ép. földszint

Horváth Barbara – Ig. ép. földszint

Varju Ildikó – Ig. ép. földszint

Bóna Henriett – Ig. ép. 104.

Jócsik-Silniczki Andrea - Ig. ép. 104.

Kovács Márta - Ig. ép. 104.

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna - Ig. ép. 104.

Mónusné Ági - Ig. ép. 104.

Wandraschekné Jakab Erzsébet - Ig. ép. 104.


ÜGYELET:

 

Péntek:

14.00-16.00

Szombat:

08:00 - 13:00 (Vizsgaidőszakban a vizsgahelyszíneken: 
Egyetemi Könyvtár vagy Budapesti Vizsgaközpont)

Gyűjtőszámla

A Széchenyi István Egyetemen a hallgatói befizetések kezelésére használt gyűjtőszámla száma 2014. november 17-től megváltozik.

Az új gyűjtőszámla adatai:

Számlaszám:
10033001-01426706-01120008

Számlát vezető pénzintézet:
Magyar Államkincstár

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2. félévre (neptunon keresztül) 2017. január 26. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Vizsgaidőszak vége 2017. január 28. 16:00 - 17:00
Tantárgyválasztás 2017. január 30. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Méltányossági vizsgák 2017. február 1. 06:00 - 2017. február 4. 18:00

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!