Tanulmányokhoz információk

GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

NEPTUN

(Hallgatói Információs Rendszer – HIR): http://neptun.sze.hu

Legalább hetente egyszer nézze meg, mert a legfrissebb információkhoz ezen keresztül juthat.

Hallgatói adatok, tanulmányi előmenetel, vizsgajelentkezés, pénzügyek intézése (tandíj, külön eljárási díjak stb.)

BEIRATKOZÁS

Az iratkozási dokumentumok leadása, a hallgatói szerződés aláírása és az önköltségi díj befizetése (önköltséges hallgató esetén) után válik érvényessé! Hallgatói jogviszony szerzés.

TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT, TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

http://if.sze.hu/downloadmanager/details/id/4372/m/3731

http://if.sze.hu/downloadmanager/details/id/4371/m/3731

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

http://neptun.sze.hu / Tanulmányi tájékoztató / On-line kiadott tájékoztatók.

Teljes képzési idejére a beiratkozásakor aktuális mintatanterv és Tanulmányi tájékoztató vonatkozik!

HALLGATÓI KÉRELMEK

http://neptun.sze.hu / Kérelmek, nyomtatványok

Felmentési kérelmek (KREDITÁTVITELI KÉRELEM) leadása történhet személyesen a Széchenyi István Egyetem Felnőttképzési Központban, vagy postai úton (Felnőttképzési Központ 9026 Győr, Egyetem tér 1. szakos ügyintézőt írja rá!).

Leadási határidő: 2017. február 10. (későbbiekben TVSZ szerint)

ÓRAREND

http://fk.sze.hu / Órarendek menüpontban érhető el

Minden konzultáció előtt célszerű megnézni, az órarendváltozás jogát fenntartjuk.

(Az Induló kurzusok listájában a „Coedu” megjegyzéssel szereplő tárgyakból csak néhány esetben lesz órarend szerinti tanóra. A többi coedus tárgyból a felkészülés a Coedu elektronikus oktatási rendszer segítségével zajlik.)

INDULÓ KURZUSOK LISTÁJA

Ez alapján készül az órarend. http://fk.sze.hu / Letöltések / Induló tantárgyak listája

COEDU RENDSZER

Ha van „coedus” tárgya (lásd Induló kurzusok listája), akkor 2017. február 10-től tud majd belépni. Az indulásról Neptun üzenetben fog tájékoztatást kapni.

Belépés: Internet Explorer! http://coedu.sze.hu

Azonosító: e-Neptun kód

Jelszó: születési dátum 8 számjegye ééééhhnn (pl.: 19841017)

A rendszer használatáról részletes információt a Proszeminárium tárgy keretei közt kap. Ezt a tárgyat otthoni számítógépéről teljesítheti. A coedus gyakorló feladatsorok letölthetők a http://fk.sze.hu oldalról.

JEGYZETEK/KÖNYVEK

Az önköltséges levelező / távoktatási alapképzési (BSc/BA) szakokon az önköltségi díj tartalmazza a kötelezően előírt jegyzetek és könyvek díját (lásd TJSZ). A tankönyveket kizárólag az önköltségi díj befizetése után küldjük ki!

Állami ösztöndíjas és mesterszakos (MSc/MA) hallgatók jegyzetrendelési lehetőségéről honlapunkon a http://fk.sze.hu / Felvetteknek menüpontban tájékozódhat.

A jegyzetcsomagok kézbesítéséről honlapunkon értesítjük.

PÉNZÜGYEK INTÉZÉSE

Kizárólag átutalással lehet fizetni!

Önköltségi díj befizetési határideje legkésőbb 2017. március 22. TVSz szerint

Első lépés az összeg átutalása a gyűjtőszámlára, további tennivalók a Neptunban a Pénzügyek fül alatt.

Magyar Államkincstár gyűjtőszámla száma: 10033001-01426706-01120008

Közlemény rovatban tüntesse fel: NK-Neptun kód, Név!

Befizetés menete: http://fk.sze.hu / Gyorslinkek / Pénzügyek intézése a Neptunban. A pénzügyekkel kapcsolatos gyakori kérdések összefoglalóját a http://fk.sze.hu / Felvetteknek menüpontban olvashatja.

Önköltségi díj részletfizetésének igénylése: hallgatói Neptun / Ügyintézés menüpont / Kérvények / Képzési szerződés szerint fennálló kötelezettség halasztása

DIÁKIGAZOLVÁNY

Az igénylés részleteiről az http://fk.sze.hu / Felvetteknek menüpontban tájékozódhat.

ÁLLAMI ÖSZTÖNÖDÍJSZERZŐDÉS

http://www.oktatas.hu / Felsőoktatás / Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés / A magyar állami ösztöndíjas képzés feltételei (Tájékoztatásban kompetens az Oktatási Hivatal!)

DIÁKHITEL

http://neptun.sze.hu/diakhitel

HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁS

2017. február 15-től a szakos ügyintézőtől kérheti.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Felnőttképzési Központ honlapja: http://fk.sze.hu, itt folyamatosan teszünk közzé a közérdekű információkat.

Ügyeleti időben telefonszám: 96/613-535

TELEFONOS ügyfélfogadási rend:

Kedd:

08.00 – 12.00;

 

Szerda:

08.00 – 12.00;

SZEMÉLYES ügyfélfogadási rend:

Csütörtök:

14.00 – 16.00;

 

Péntek:

10.00 – 14.00

ÜGYELET (kizárólag konzultációs hétvégéken):

Péntek:

14.00 – 16.00

 

Szombat:

08.00 – 13.00

Ügyfélfogadási szünnap:

Hétfő

SZÜNNAP

 

 

TANÉVI IDŐBEOSZTÁS

http://if.sze.hu/downloadmanager/details/id/26927/m/3733

http://if.sze.hu/icalendar/index/

Ügyfélfogadás

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

http://fk.sze.hu/munkatarsak

TELEFONOS ügyfélfogadási rend:

Kedd:

8.00-12.00

Szerda:

8.00-12.00

SZEMÉLYES ügyfélfogadás

Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 10:00-14:00


SZEMÉLYES ügyfélfogadási rend:

Tamása Tímea – Ig. ép. földszint

Horváth Barbara – Ig. ép. földszint

Varju Ildikó – Ig. ép. földszint

Bóna Henriett – Ig. ép. 104.

Jócsik-Silniczki Andrea - Ig. ép. 104.

Kovács Márta - Ig. ép. 104.

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna - Ig. ép. 104.

Mónusné Ági - Ig. ép. 104.

Wandraschekné Jakab Erzsébet - Ig. ép. 104.


   
   

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Diplomaátadó ünnepély - MK 2017. június 24. 14:00 - 15:00
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!