Tanulmányok megkezdéséhez szükséges információk

Tanulmányok megkezdéséhez szükséges információk:

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat, Térítési és Juttatási Szabályzat:

http://rh.sze.hu – Intézményi szabályzatok – Hallgatói szabályzatok

Tanulmányi tájékoztató:

http://neptun.sze.hu – Tanulmányi tájékoztató – …
Teljes képzési idejére a beiratkozásakor aktuális mintatanterv/Tanulmányi tájékoztató vonatkozik!

Kérelmek:

http://uni.sze.hu – Ügyintézés – Letöltések – Szabályzatok, nyomtatványok – Nyomtatványok hallgatóknak

Felmentési kérelmek

(Kreditátviteli kérelem)

Leadás történhet személyesen a Széchenyi Egyetem Felnőttképzési Központban,
vagy postai úton (Felnőttképzési Központ 9026 Győr, Egyetem tér 1.).

Leadási határidő: 2017. február 10. (későbbiekben TVSZ szerint)
http://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/17422/m/6074

 

Induló kurzusok listája: (Ez alapján készül az órarend.)

http://fk.sze.hu – Letöltések – Induló tantárgyak listája

http://fk.sze.hu/downloadmanager/index/id/23/

Órarend: (Az Induló kurzusok listájában a „Coedu” megjegyzéssel szereplő tárgyakból csak néhány esetben lesz órarend szerinti tanóra. A többi coedus tárgyból a felkészülés a Coedu elektronikus oktatási rendszer segítségével zajlik.) http://fk.sze.hu – Órarendekhttp://www.sze.hu/fk/hallgato/

       Minden konzultáció előtt célszerű megnézni, az órarendváltozás jogát fenntartjuk.

Az 1. félévben a tanterv szerinti tantárgyakat kell teljesíteni (http://fk.sze.hu / Letöltések / Induló tárgyak listája), amelyeket a Neptun Hallgatói Információs Rendszerben minden elsős hallgató részére felveszünk (TVSz 51.§,(1)). A tárgyfelvételt a későbbi félévekben Önnek kell elvégeznie.

Coedu rendszer:(Ha van „coedus” tárgya, akkor 2017.február 10-től tud majd belépni.)

  • Belépés: Internet Explorer! http://coedu.sze.hu
    Azonosító: e-Neptun kód
    Jelszó: születési dátum 8 számjegye ééééhhnn (pl.: 19841017)
  • A rendszer használatáról részletes információt a Proszeminárium tárgy keretei közt kap. Ezt a tárgyat otthoni számítógépéről teljesítheti.
  • A coedus gyakorló feladatsorok letölthetők a http://fk.sze.hu oldalról.

Pénzügyek:

Befizetés menete: http://fk.sze.hu – Gyorslinkek – Pénzügyek intézése a Neptunban
Önköltségi díj részletfizetésének igénylése: hallgatói Neptun – Ügyintézés menüpont – Kérvények – Képzési szerződés szerint fennálló kötelezettség halasztása

A pénzügyekkel kapcsolatos gyakori kérdések összefoglalóját a http://fk.sze.hu – Felvetteknek menüpontban olvashatja.

Önköltségi díj befizetés -

Kizárólag átutalással lehet fizetni, további tennivalók a Neptunban a Pénzügyek fül alatt!

Befizetési határidő 2017. március 22.

Első lépés az összeg átutalása a gyűjtőszámlára.

Magyar Államkincstár gyűjtőszámla száma: 10033001-01426706-01120008

A Közlemény rovatban tüntesse fel:NK-Neptun kód Név

A további tennivalókról a gépi beiratást követően, üzenet formájában a Neptunban kap részletes tájékoztatást! http://fk.sze.hu Felvetteknek menüpont – pénzügyi kisokos

Jegyzet:

Az önköltséges levelező / távoktatási alapképzési (BSc) szakokon az önköltségi díj tartalmazza a kötelezően előírt jegyzetek és könyvek díját (lásd TJSz). Állami ösztöndíjas és mesterszakos (MSc/MA) hallgatók jegyzetrendelési lehetőségéről honlapunkon a http://fk.sze.hu – Felvetteknek menüpontban tájékozódhat.

A jegyzetcsomagok kézbesítéséről a honlapon értesítjük.

Diákigazolvány:
Az igénylés részleteiről a http://fk.sze.hu honlapon a Felvetteknek menüpontban tájékozódhat.

 

Kreditelismerés, kreditátvitel:

(1) A kreditátvitel a hallgató kérelme alapján, kreditátviteli eljárás keretében történik. Kérelmet csak érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató nyújthat be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni, hogy mely szakon folyó/folytatni kívánt tanulmányokhoz kéri a kérelmező a kreditátvitelt.

(3) A kreditátvitelt, a (4) bekezdésben megjelölt kivételtől eltekintve, félévente a bejelentkezési időszak folyamán lehet kérni. A határidő elmulasztása az adott félévre jogvesztő és legközelebb csak a következőtanulmányi félév bejelentkezési hetében kérhető a kreditátvitel. A határidő elmulasztásából a hallgatótért hátrányokért az Egyetem nem felelős.

(4) Átvétel, szak- illetve szakirány/specializáció módosítás esetén valamint a vendéghallgatói jogviszony keretében történő teljesítés esetén a kreditátvitelt a vonatkozó kérvény beadásával egyidejűleg kell kérni.

(5) A kreditátvitelre vonatkozó kérvényt írásban kell benyújtani a TO-n/FK-ban.

(6) Egy adott tárgyra vonatkozó, korábban elutasított kreditátviteli kérelem, ugyanazon dokumentumok alapján ismételten nem nyújtható be.

(7) Ha a kreditátvitel alapjául szolgáló tantárgy teljesítése nem az Egyetemen történt, akkor a kérelemhez mellékelni kell a tantárgy teljesítésére vonatkozó hivatalos igazolást (pl. hitelesített leckekönyvi másolat)és a tantárgy hitelesített tematikáját.

(8) Hiteles az a tematika, mely tartalmazza az adott tantárgy témaköreit (részletezve), szerepel rajta a tantárgyat oktató tanszék bélyegzőlenyomata és vezetőjének aláírással hitelesített nyilatkozata, melyből megállapítható, hogy a hallgató az adott tematika szerint teljesítette a tantárgyat.

(9) Ha a kreditátvitel alapjául szolgáló tantárgy teljesítése az Egyetemen történt, akkor a (7) bekezdésben említett mellékletek csatolása nem szükséges.

 

A kérelmet hiánytalanul (a kötelező mellékletekkel együtt), CSAK PAPÍROS FORMÁBAN nyújthatja be szakos ügyintézőjénél (személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton).

Hiánypótlásra utólag lehetőség nincs!

 

A nyomtatvány az alábbi oldalon érhető el:

http://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/17422/m/6074

Némethné Farkas Kata

Központvezető

Széchenyi István Egyetem

Igazgatásszervezési Főigazgatóság

Felnőttképzési Központ

9026 Győr, Egyetem tér 1.

Tel.: 06-96 503-400

Honlap: http://fk.sze.hu

Ügyfélfogadás 2017. július 1-től

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

SZEMÉLYES ügyfélfogadás ügyintézővel történt előzetes egyeztetés alapján http://fk.sze.hu/munkatarsak

2017. július 24-től augusztus 20-ig ügyfélfogadást nem tartunk!Levelezős, távoktatásos alap- és mesterszakos hallgatók ügyfélfogadása a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendje szerint az Igazgatási épület földszintjén

http://to.sze.hu/kezdolap

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55
Gólyahét 2017. augusztus 30. 00:00 - 2017. szeptember 3. 12:00
Szorgalmi időszak kezdete 2017. szeptember 4.