Pénzügyi kisokos

Költségtérítési és egyéb díjak általános tájékoztatója

Minden, a tanulmányokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség a Hallgatói Információs Rendszerben (Neptun) a Felnőttképzési Központ által, a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ), valamint a hallgató Képzési Szerződése alapján kerül előírásra.

Ahhoz, hogy a kiírt tételeket határidőre teljesíteni tudja, az Ön egyéni gyűjtőszámláján kizárólag átutalással tud pénzt elhelyezni.  Az átfutási idő 2-3 nap!

Számlaszám:                               10033001-01426706-01120008

Számlát vezető pénzintézet:         Magyar Államkincstár

A beérkező összeg beazonosítása érdekében a közlemény részben tüntesse fel Neptun kódját és nevét a következőképpen: NK-Neptun kód, név

A félév során első fizetési kötelezettségként a költségtérítési/önköltségi díjak kerülnek kiírásra. Ennek mértékét és fizetési határidejét a beiratkozáskor az Ön és az Egyetem között megkötött képzési szerződés határozza meg (A tanulmányi költségtérítést a Hallgató a tétel kiírását követően, legfeljebb az adott aktív félévre történő bejelentkezését követő 45 napon belül köteles megfizetni). A Neptunban kap értesítést a fizetési kötelezettség keletkezéséről, a befizetés határidejéről.

A Térítési és Juttatási Szabályzat vonatkozó rendelkezései alapján a Neptunban rendszeresített nyomtatványon kérvényezheti a képzési szerződés szerint fennálló kötelezettségére a halasztás, ill. részletfizetés engedélyezését.

Amennyiben a Hallgató az adott félévre történő szabályos bejelentkezéskor rendelkezik arról, hogy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív félév), az adott félévre költségtérítést nem kell fizetnie. Minden egyéb, jogviszonyt érintő esetben a Képzési szerződés pontjai az irányadók!

Az állami ösztöndíjas hallgatók nem az Egyetemmel szerződnek, ezzel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal felé tehetik fel!

A hallgatók által fizetendő késedelmi és egyéb díjak jogcímeket a  Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 13. sz. melléklete tartalmazza, mely egyaránt vonatkozik az államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges hallgatókra!

Az FK által kiírt késedelmi és egyéb díjak esetében a fizetési határidő az adott fizetési kötelezettség előírásától számított legalább 15. nap. A késedelmi és egyéb díjakra sem haladék sem kedvezmény nem adható!

 

A tételkiírással egyidejűleg, a Neptunban kiküldésre kerülő tájékoztató tartalma:

Tisztelt Hallgató!

Értesítjük Önt, hogy a költségtérítési/önköltségi/állami részösztöndíj díjakra vonatkozó kiírt tétele elkészült, teendőit az alábbiakban vagy a http://fk.sze.hu/penzugyi-kisokos linken olvashatja!  A Diákhitel 2-vel kapcsolatos tájékoztatót http://neptun.sze.hu/diakhitel linken éri el!

 

Első lépésként a Pénzügyek/beállítások menüpont alatt tudja rögzíteni a befizetőt. Magánszemély esetében Partnert, vállalkozás esetében Szervezetet kell kiválasztani (először a legördülő listában keresse, ha nem szerepel a törzsadatokban, akkor „új saját szervezet felvétele”)!

 

Második lépésként a Pénzügyek/befizetések menüpont alatt válassza ki az aktuális félévet, nyomja meg a listázás gombot, ekkor látja, hogy milyen befizetési kötelezettséget (kötelezettségeket) írt ki a Felnőttképzési Központ. A sor végén a „+” jelnél  a „Lehetőségek” fülre kattintva kiválaszthatja a:

- Megosztást, amikor egy befizetési kötelezettséghez több befizető tartozik! (pl. 25-75 %-ban fizeti cég ill. magánszemély a tandíjat), itt megbonthatja a tételt! (Engedélyezett részletfizetés esetén a megbontás nem a hallgató feladata!)

-Befizetőt, amennyiben számlát kér a kiírt tételéről. Válassza ki a tételt, amelyhez befizetőt kíván rendelni. Ha a befizető magánszemély a Befizető típusa Partner. (az első lépésben megadottak alapján a” Befizető” melletti négyzetre kattintva ki tudja választani a listából.)

Ha a befizető vállalkozás a Befizető típusa Szervezet. (az első lépésben megadottak alapján a” Befizető” melletti….. négyzetre kattintva ki tudja választani a listából.)  Az „átutalásos számlát kér” négyzetbe pipát kell tenni, a cégek e nyilatkozat alapján kapják meg postán a számlát, ami alapján utalni tudnak. (A befizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 8 nap)

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Egyetem a Térítési és Juttatási Szabályzatában megfogalmazottak szerinti képzési szerződést köt a költségtérítéses- önköltséges- állami részösztöndíjas finanszírozású hallgatókkal. E szerint az esetleges fizetési hátralékok –függetlenül a befizetői nyilatkozattól – a hallgatót terhelik, jogi lépéseket az intézmény kizárólag a hallgató irányába tehet!

 

A kiírt tétel teljesítésének elmulasztása késedelmi díj köteles, valamint a vizsgajelentkezést a Neptun automatikusan letiltja!

 

Utolsó lépés: Miután a Neptunba beérkezett az átutalt összeg, a kiírt tételt teljesíteni kell! Pénzügyek/befizetések menüpont alatt válassza ki az aktuális/minden félévet, azon belül az aktív tételeket, nyomja meg a listázás gombot, majd a listázott kiírt tétel végén + jel, befizet gomb, és a tovább gombra kattintva értelemszerűen járjon el! A művelet végén a rendszer visszaigazolást ad a tranzakció sikerességéről!

 

Számlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám: 10033001-01426706-01120008

A közlemény részben kérem, tüntesse fel: NK (Neptun kód)-név

 

Amennyiben a számlát más címre kell küldeni, mint ami a szervezet számlázási címe, kérem az andrea@sze.hu címen jelezzék!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a teljesített tételről automatikusan számla készül. Amennyiben más névre kell a számla, azt a tétel teljesítése előtt állíthatja be, ellenkező esetben a számla stornózása különeljárási díj (5500 Ft) ellenében tehető meg. (TJSZ. 13. melléklet )

 

Felnőttképzési Központ

 

 

Ügyfélfogadás

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

http://fk.sze.hu/munkatarsak

TELEFONOS ügyfélfogadási rend:

Kedd:

8.00-12.00

Szerda:

8.00-12.00

SZEMÉLYES ügyfélfogadás

Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 10:00-14:00


SZEMÉLYES ügyfélfogadási rend:

Tamása Tímea – Ig. ép. földszint

Horváth Barbara – Ig. ép. földszint

Varju Ildikó – Ig. ép. földszint

Bóna Henriett – Ig. ép. 104.

Jócsik-Silniczki Andrea - Ig. ép. 104.

Kovács Márta - Ig. ép. 104.

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna - Ig. ép. 104.

Mónusné Ági - Ig. ép. 104.

Wandraschekné Jakab Erzsébet - Ig. ép. 104.


ÜGYELET:

 

Péntek:

14.00-16.00

Szombat:

08:00 - 13:00 (Vizsgaidőszakban a vizsgahelyszíneken: 
Egyetemi Könyvtár vagy Budapesti Vizsgaközpont)

Gyűjtőszámla

A Széchenyi István Egyetemen a hallgatói befizetések kezelésére használt gyűjtőszámla száma 2014. november 17-től megváltozik.

Az új gyűjtőszámla adatai:

Számlaszám:
10033001-01426706-01120008

Számlát vezető pénzintézet:
Magyar Államkincstár

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2. félévre (neptunon keresztül) 2017. január 26. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Vizsgaidőszak vége 2017. január 28. 16:00 - 17:00
Tantárgyválasztás 2017. január 30. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Méltányossági vizsgák 2017. február 1. 06:00 - 2017. február 4. 18:00

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!