Hallgatói jogviszony megszűnéséről

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzata 17. § alapján a hallgatói jogviszony megszűnéséről

(1) Megszűnik a hallgatói jogviszony minden külön értesítés nélkül
a) az alap-, az egységes osztatlan és a mesterképzésben a végbizonyítvány
megszerzését követő első záróvizsga-időszak utolsó napján,
b) a felsőfokú szakképzésben az első szakmai vizsga utolsó napján,
c) a felsőoktatási szakképzésben az utolsó képzési időszakot követő első
záróvizsga időszak utolsó napján,
...
(2) Ugyancsak megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató
...
c) adott képzésén az elégtelen érdemjegyeinek (folyamatos számonkérés esetében
a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) száma meghaladja
• az alap és egységes osztatlan képzések esetében a 30-at (2010. szeptember 1-től),
• a mesterképzések esetében a 15-őt (2010. szeptember 1-től),
d) ugyanazon tantárgyból szerzett elégtelenjeinek száma eléri a hatot (2012. szeptember 1-től),
...
f) szakja képzési idejének megfelelő számú aktív félév alatt nem teljesíti a szak
tantervében előírt, az abszolutórium részét képező 0 kreditpontos tárgyakat,
g) aktív és passzív féléveinek együttes száma eléri a szak képzési idejének
kétszeresét (2010. szeptember 1-től),
h) a mesterképzésben, ha a második félév végéig nem szerzi meg a felvételkor
hiányzó és számára előírt kreditpontokat,
i) két egybefüggően szünetelő hallgatói jogviszonyú (passzív) félév esetén a
második passzív, illetőleg a 43.§ (2) bek. szerint az utolsó passzív félév
vizsgaidőszakában számára 15 nap különbséggel küldött két értesítés után a
soron következő félév bejelentkezési hetének utolsó munkanapjáig jelen TVSZ
szabályai szerint nem jelentkezik be a TO-n, ill. a FK-ban tanulmányai
folytatására (aktív félévre),
j) az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, felszólítás ellenére
sem rendezi határidőre,
k) ellene fegyelmi úton kizárás határozatot hoztak,
l) átvételre kerül más felsőoktatási intézménybe,
m) államilag finanszírozott képzésben nem folytathatja tanulmányait (9.§) és
költségtérítéses képzésben nem kívánja folytatni tanulmányait,
n) saját maga kéri,
o) meghal.

Ügyfélfogadás

Hétfő:

ügyfélfogadási szünnap

http://fk.sze.hu/munkatarsak

TELEFONOS ügyfélfogadási rend:

Kedd:

8.00-12.00

Szerda:

8.00-12.00

SZEMÉLYES ügyfélfogadás

Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 10:00-14:00


SZEMÉLYES ügyfélfogadási rend:

Tamása Tímea – Ig. ép. földszint

Horváth Barbara – Ig. ép. földszint

Varju Ildikó – Ig. ép. földszint

Bóna Henriett – Ig. ép. 104.

Jócsik-Silniczki Andrea - Ig. ép. 104.

Kovács Márta - Ig. ép. 104.

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna - Ig. ép. 104.

Mónusné Ági - Ig. ép. 104.

Wandraschekné Jakab Erzsébet - Ig. ép. 104.


   
   

Felnőttképzési Központ Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Diplomaátadó ünnepély - MK 2017. június 24. 14:00 - 15:00
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!